praskelti

praskelti
praskélti, pràskelia, praskė́lė tr. 1. kiek įskelti: Praskélti lazdos galą . 2. praskaldyti: Praskélk šakalių – nebus kuo įkurti Lnkv. Tas Kazė jau toks lebeda, kad nė malkų nemoka praskélti! Krtn. Praskė́lė balanų nedaugį ir atsigulė Arm. | refl. tr.: Praskélkis skibų, antsidėk Dr. 3. pramušti, pradaužti: Pasisaugok, kad tau galvos nepraskel̃tų Grž. Jam jau lūpa praskelta B.Sruog. ^ Našlaičių ašaros ir akmenį praskelia Kt. | refl. tr. : Lėkdamas nuo suolo, ir galvą prasiskė́lė Užp. Jei akmenio neparsivežtai, galvai prasiskélt nerastai (neakmenuota vieta) Rud. ^ Pas tą skūpuolį negausi akmenio galvai prasiskélt Mrj. Iš ano gali gauti tik akminą galvai prasiskélti Krš. 4. refl. tr. skeliant įsižiebti, uždegti: Reikia ugnies prasiskélti . \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • praskelti — praskélti vksm. Praskélk lazdõs gãlą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbaužinti — 1 atbaũžinti tr. 1. Ds atbukinti drožiant, tašant, galandant. 2. pramušti, praskelti: Kur tu kaktą atbaũžinai? Ds. | refl. tr.: Buvo žemos durys, daviau galvą adverijon, ir atsibaũžinau kaktą! Jž. baužinti; apibaužinti; atbaužinti; nubaužinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskelti — išskelti, ìšskelia, išskėlė tr. K, Š; M 1. DŽ1 skeliant padaryti: Iš to lenkto uosio galėsim išskelti šlajom pavažas Sml. Iš balto diemedėlio išskelsiu irklelį LTR(Mrj). Ei išskel̃s, išskel̃s baltas lentužėles, dirbdins naujas staklužėles JV49.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskelti — nuskelti, nùskelia, nuskėlė tr. 1. K skeliant atidalyti: Nuskėlė [akmens] gabalą sklepu Drsk. Medys kuris per pusę nuskeltas, kuris visai nulaužtas Šr. Įsiutęs perkūnas nuskėlė ąžuolo viršūnę, sudraskė šakų vainiką rš. Nuskelti lentos kraštą DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskelti — paskelti, pàskelia, paskėlė 1. tr. skeliant atidalyti, atskelti: Paskeldavo medžių i žibindavo Krž. | refl. tr.: Padėk po pečiu pliauckų – nebėra iš ko šakalių pasiskelti Jnš. 2. tr. Ser pajėgti skelti. 3. tr. NdŽ kurį laiką skelti. 4. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskelti — tr. K; SD324, H, R330, N, Sut, M 1. DŽ skeliant perdalyti: Perskeltas SD320. Parskelti medį J. Vinkšną reik skaldyti į rinkį – parskelti negal Ms. Pagalys su šaka, neperskelia, keikias Klt. Perkūnija y[ra] trenkusi – į kelius šmotus y[ra] tatai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praburbinti — prabùrbinti 1. tr. Ds pramušti, praskelti: Padaužėlis Jurgis parėjo su prabùrbinta galva Ukm. 2. refl. prasistumdyti: Tę vakar prasibùrbino visą dieną Mrj. burbinti; apiburbinti; atburbinti; įburbinti; išbur …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”